Prigovori/ Reklamacije/ Povrat

Na robu, kupljenu u web prodavnici, kupac može uputiti prigovor slanjem e-maila na dvgcompanydoo@gmail.com sa istog e-maila, sa kog je izvršena narudžbina.

Bitna pretpostavka i uslov za rešavanje prigovora jeste potpuna razmena informacija sa kupcem i postojanje ispostavljenog računa i originalne ambalaže robe koja podleže reklamaciji.

Kupac je u obavezi da sačuva i dostavi račun i eventualno ambalažu.

Preliminarno, opravdanim prigovorom mogu se smatrati:

Prigovori na isporuku robe koja nije naručena, ili je isporučena u bitno različitoj količini od naručene.

Isporučena je roba koja ima oštećenja koja su nastala u transportu.

Roba sa isteklim rokom trajanja i sl.

Ostali prigovori moraju biti posebno razmotreni. Svaki prigovor mora biti obrazložen od strane
prodavca.

Reklamacije će biti prihvatljive samo u okviru zakona i propisa Republike Srbije.

Pri isporuci robe kupac je dužan da:
– proveri ispravnost narudžbine
– uporedi primljenu robu sa računom
– ukoliko nešto nedostaje da odmah napomene dostavljaču-inkasantu jer naknadne reklamacije ne
uvažavamo.

Ukoliko prigovor bude rešen u korist kupca, a za slučaju nemogućnosti isporuke druge, zamenske
robe, DVG Company doo će nadoknaditi kupcu njegove troškove povratom novca, u vrednosti robe
za koju je prigovor usvojen.