Uslovi kupovine

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronskim putem naruči bar jedan proizvod, a prethodno je registrujući se, prihvatilo sve predviđene uslove korišćenja.

Kupac putem web prodavnice naručuje artikle, koji mu se isporučuju na željenu adresu click this link now, za naseljena mesta za koji postoji organizovana dostava. Kupac je dužan da naručene proizvode preuzme i plati na mestu isporuke.

Asortiman i cene artikala u web prodavnici redovno se ažuriraju. Sve cene na http:// prikazane su u nacionalnoj valuti (RSD) sa obračunatim PDV-om.

Dvg Company ne garantuje da će svaki poručeni artikal biti isporučen.

DVG Company doo ima diskreciono pravo da ograniči količine pojedinih akcijskih proizvoda koje može kupiti jedan potrošač, u cilju sprečavanja eventualnih zloupotreba i omogućavanja širem krugu potrošača da dođu do željenog proizvoda.

DVG Company doo ima diskreciono pravo da korisniku servisa, uz pismeno obaveštenje o tome, trajno ukine pristup web prodavnici, i to u slučajevima kada korisnik: NAMERNO zloupotrebljava servis blog, ne poštuje pravila i uslove kupovine, vređa i omalovažava zaposlene i dr.

Svi kupci koji obavljaju kupovinu biće pozvani telefonskim putem, kako bi se proverila ispravnost narudžbine.

Prikazana fotografija artikla može odstupati od stvarnog izgleda artikla i molimo Vas da to imate u vidu.

Pojedine fotografije artikala predstavalju predlog za aranžiranje i nisu sastavni deo artikla.